Bar Del Milés

CONTACTES

Posa-te en contacte amb mosaltros per reservar productes i servicis i obtendre més informació! És fàcil, tens sol d’omplir lo formulari següent. I per no perdre ninguna notícia, segui-nos a les redes socials: mos pots trobar com a Bar Del Milés a Facebook, Instagram i YouTube.

    Ai sensi e per gli effetti degli articoli artt. 7,13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 dichiaro di aver preso visione dell’ informativa ed acconsento al trattamento dei dati personali.