Bar Del Milés

PARLEN DE MOSALTROS

La bondat i qualitat dels nostros productes i les nostres Coques Sardes Farcides mos han dat tanta notorietat. Assai apreciades dels turistes de totes les edats i de tota Europa, les nostres inimitables coques han despertat també l’interès de l’estampa! Descobriu cosa diuen de mosaltros!